Kjæledyr i leilighet – Kan styret kaste ut katten din?

I Stock 1364721789
Del:

Bor du i leilighet og har fått beskjed om at katten din må flytte? Eller skal du flytte i leilighet, og har fått beskjed om at hunden din ikke er velkommen? Vi gir deg en innføring i reglene om dyrehold i borettslag og eierseksjonssameier.

Dyrehold er i utgangspunktet tillatt både i borettslag og eierseksjonssameier, men det kan innføres forbud mot dyrehold i vedtekter eller husordensregler med nødvendig flertall. Det kan også innføres begrensninger i adgangen til å ha kjæledyr, eksempelvis i form av et forbud mot utekatter eller båndtvang for hunder på fellesområdene for å begrense ulempene for andre beboere.


Uavhengig av om det er vedtektsfestet et forbud mot dyrehold kan imidlertid beboer likevel ha dyr dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboere i sameiet eller borettslaget, jf. eierseksjonsloven § 28 og burettslagslova § 5-11 (4). Retten til dyrehold er å anse som en individualrettighet som tilfaller beboer, uavhengig av om vedkommende er eier, leietaker eller husstandsmedlem.


Hvorvidt det foreligger "gode grunner" beror på en konkret vurdering. Det kan eksempelvis tenkes tilfeller der beboeren har et særskilt behov for dyrehold, typisk ved behov for blindehund eller servicehund. Beboer kan også ha et dokumentert behov for kjæledyr av psykososiale årsaker.


Det må videre foretas en konkret vurdering av hvorvidt dyreholdet vil være til ulempe for andre beboere i sameiet eller borettslaget. En generell motvilje eller skepsis mot dyrehold er i denne forbindelse ikke tilstrekkelig, ei heller et prinsipielt ønske fra styrets side om en konsekvent og likelydende praksis. Det må påvises konkrete ulemper for andre beboere. Ulempene må trolig videre være av et visst omfang.


Beboerens behov for dyrehold må avveies opp mot evt. ulemper for øvrige beboere. Jo bedre grunner beboer har for å ha dyr, jo større ulempe skal til for å forby det. På samme måte vil kravet til «gode grunner» kunne reduseres dersom dyreholdet ikke medfører noen påviselige ulemper av betydning.


Avslutningsvis kan det være verdt å bemerke at selv om du bor i et borettslag eller eierseksjonssameie som ikke har innført forbud mot dyrehold, er det viktig å være klar over at dersom dyreholdet ditt representerer en urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for andre beboere, vil det like fullt kunne representere et mislighold som kan få konsekvenser for deg som beboer. På generelt grunnlag er det således tilrådelig å vise hensyn til sine omgivelser – selv om kjæledyret ditt i utgangspunktet er velkommen.

Annonsere?