Nå må du bytte ut disse

Lysstoffrør
Del:

Flere millioner norske husholdninger vil bli påvirket når det fra og med 25. august i år blir ulovlig å produsere og importere de tradisjonelle lysstoffrørene. Er du forberedt?

De tradisjonelle lysstoffrørene er mye brukt både i norske hjem og på arbeidsplasser. Disse lysstoffrørene inneholder imidlertid kvikksølv, og som ledd i EUs kjemikaliestrategi vil det derfor bli forbudt både å produsere og importere slike lysstoffrør fra 25. august 2023. Forbudet er forankret i det såkalte RoHS-direktivet fra EU, som begrenser bruken av visse farlige stoff i elektrisk og elektronisk utstyr og er innlemmet i EØS-avtalen. Kvikksølv er ansett helse- og miljøskadelig, og har lenge vært forbudt i en rekke elektriske artikler. Noen kvikksølvholdige lysrør og sparepærer har imidlertid vært unntatt fra forbudet i mangel av gode alternativer på markedet. Noen lysstoffrør er faset ut med virkning fra februar 2023 (T2-lysrør, T12-lysrør, kompaktlysrør), mens ytterligere fases ut med virkning fra 25. august (T5-lysrør og T8-lysrør).


Forbudet er ikke til hinder for å bruke opp de lysstoffrørene du eventuelt har liggende, og det er heller ikke forbudt å kjøpe lysstoffrørene frem til forhandlerne går tomme. Det forventes imidlertid at forhandlerne vil gå tomme relativt raskt etter at forbudet trer i kraft, med den konsekvens at mange millioner lysarmaturer vil gå i svart.


Så hva kan du gjøre dersom du er en av dem som bruker lysstoffrørene i dag? Du kan forsøke å skifte til LED-lysrør. Det kan fungere, men vær oppmerksom på at de moderne LED-lysrørene ikke nødvendigvis er kompatible med eldre lamper. Dersom nye LED-lysrør ikke skulle fungere, er du avhengig av å gjøre endringer eller utskiftinger som ikke lovlig kan utføres av ufaglærte, og det er da tilrådelig å kontakte elektriker.


De ekstra oppmerksomme har kanskje også fått med seg at halogenstifter også fases ut i 2023. Dette skyldes imidlertid ikke kjemikalieinnhold, men at de ikke er energieffektive nok og dermed ikke oppfyller kravene til elektriske produkters energieffektivitet i EUs økodesigndirektiv.

Annonsere?